Βεβαίωση Μηχανικού

Η pkv Παπακαμμένος παρέχει βεβαιώσεις:
  • Ελέγχου νομιμότητας ακινήτου
  • Έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού