Σεισμόπληκτα Σπίτια

Η pkv Παπακαμμένος αναλαμβάνει οποιαδήποτε διαδικασία για τα σεισμόπληκτα κτήρια:
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Έκδοση οικοδομικής άδειας
  • Σύνταξη φακέλου στο ΤΑΣ
  • Επίβλεψη έργου υλοποίησης