Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η pkv Παπακαμμένος προσφέρει περιβαλλοντικές μελέτες για τις εξής κατηγορίες:
  • Κτιριακών εγκαταστάσεων και Ξενοδοχείων
  • Βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • Αιολικών πάρκων και ΑΠΕ
  • Μελέτες υγρών αποβλήτων - Αποχέτευσης - Βιολογικών
  • Σύνθετων και μεγάλων εγκαταστάσεων (λιμάνια, αεροδρόμια, πάρκων)