Μελέτες Έργων

Η pkv Παπακαμμένος προσφέρει μια πληθώρα από υπηρεσίες όπως:
 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Μελέτη φέροντος οργανισμού (στατική μελέτη)
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (K.ΕΝ.Α.Κ.)
 • Μελέτη ύδρευσης
 • Μελέτη αποχέτευσης
 • Μελέτη θέρμανσης
 • Μελέτη κλιματισμού
 • Μελέτη ηλεκτρικών
 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων
 • Μελέτη καύσιμου αερίου
 • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού
 • Προϋπολογισμός Έργου
 • Μελέτη Φωτισμού
 • Φωτορεαλισμός