Εξοικονομώ κατ’ Όικoν II

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’οίκον”, ειναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα απο το ΕΣΠΑ, το οποίο σας παρέχει επιδότηση εως και το 70% της συνολικής δαπάνης που θα πραγματοποιηθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας.

Τα κίνητρα

 • Επτά εισοδηματικές κατηγορίες επιδότησης- Κατάταξη βάσει του εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης (δείτε τον πίνακα κατηγοριών παρακάτω) με μέγιστο ποσοστό επιδότησης 70%.
 • Το υπόλοιπο κόστος είναι δυνατό να καλυφθεί με άτοκο τραπεζικό δανεισμό (100% επιδότηση του επιτοκίου μέχρι και 5 χρόνια).
 • Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός 250€/τ.μ. με μέγιστο ποσό τις 25.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται απο το πρόγραμμα χωρίζονται σε τέσσερις [4] κατηγορίες, με τις υποκατηγορίες τους.

Οι τέσσερις κατηγορίες είναι κουφώματα & συστήματα σκίασηςμονώσειςσυστήματα θέρμανσης και συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Αναλυτικά

1. Κουφωμάτα & συστήματα σκίασης
Αντικατάσταση Κουφωμάτων
Συστήματα σκίασης (ρολλά πατζούρια τέντες κτλ.)
2. Μονώσεις
Θερμομόνωση Τοιχοποιίας
Μόνωση ταράτσας
Μόνωση Pilotis
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
Φυσικό Αέριο
Αντλία Θερμότητας
Ενεργειακό τζάκι
Σόμπες
Σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο
4. Συστήµατα παροχής ζεστού νερού χρήσης
Ηλιακός Θερμοσίφωνας

Διαδικασία

 • Έρχεστε σε επικοινωνία με την εταιρεία μας για την έκδοση (Π.Ε.Α.) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης με την πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση για τον προσδιορισμό των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.
 • Ηλεκτρονική αίτηση στην ειδική πλατφόρμα με την καθοδήγηση της εταιρεία μας.
 • Αναμονή ελέγχου & έγκρισης/απόρριψης αιτήματος.
 • Επιλογή για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσό (εκτός επιδότησης) με ιδία κεφάλαια ή με δάνειο.
 • Άν η επιλογή κάλυψης του υπόλοιπου ποσού με δάνειο, αναμένετε ο πιστοληπτικός έλεγχος από την τράπεζα της επιλογή σας. (ισχύει μόνο για δάνειο)
 • Αναμονή απόφασης υπαγωγής
 • Ολοκλήρωση/υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων
 • Έκδοση 2ου (Π.Ε.Α.) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης με την δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση για να διαπιστωθεί η επίτευξη του ενεργειακού στόχου του προγράμματος.
 • Δήλωση Πιστοποίησης για την Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων
 • Έλεγχος
 • Tελική Εκταμίευση

Για την υποβολή της αίτησης αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης Συμβούλου Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται από το πρόγραμμα (100% επιδοτούμενο ποσό).
Το κόστος των δύο (2) (Π.Ε.Α.) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι 100% επιδοτούμενο ποσό και επιστρέφεται σε δικό σας λογαριασμό κατά την τελική εκταμίευση.

Ποσοστά Επιδότησης Ανά Κατηγορία Εισοδήματος

Απαραίτητα Έγγραφα

 1. Οικοδομική Άδεια
 2. Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
 3. Αρχιτεκονικά Σχέδια
 4. Φύλλο Καύσης (αν δεν υπάρχει φύλλο καύσης θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο λεβητοστάσιο κατά την ενεργειακή επιθεώρηση)
 5. Έντυπο Τακτοποίησης αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχει)
 6. Έντυπο Εθνικού Κτηματολογίου (εφόσον υπάρχει κτηματολόγιο στην περιοχή)
 7. Έντυπο Ε1
 8. Έντυπο Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους
 9. Έντυπο Ε9
 10. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος
 11. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις)