ΕΣΠΑ 2014-2020

Η pkv Παπακαμμένος δραστηριοποιείται στο χώρο των προγραμμάτων χρηματοδότησης και σας βοηθάει σε οποιαδήποτε επιχειρηματική σας επέκταση:
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων
 • Εύρεση Ξενοδοχείων και Τουριστικών ακινήτων
 • Τεχνικός έλεγχος Πολεοδομικής νομιμότητας
 • Μελέτες εκτίμησης αξίας ακινήτων

Οι επιχειρηματικές κατηγορίες τις οποίες καλύπτει το ΕΣΠΑ είναι:

 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
  Το πρόγραμμα θα ενισχύσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με επιδότηση έως 60.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.
 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
  Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού
 • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Επενδύσεις
  • ως 25.000€ στην περίπτωση ενός ατόμου
  • έως 40.000€ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων·
  • έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων
  και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.
 • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015 που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό, και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μια (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 15.000€ έως 150.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.