Επίβλεψη Έργων Μηχανικού

Η pkv Παπακαμμένος προσφέρει επίβλεψη έγων:
 • Αρχιτεκτονικών
 • Φέροντος οργανισμού (στατικά)
 • Θερμομόνωσης
 • Ύδρευσης
 • Αποχέτευσης
 • Θέρμανσης
 • Κλιματισμού
 • Ηλεκτρικών
 • Ανυψωτικών συστημάτων
 • Καύσιμου αερίου
 • Παθητικής πυροπροστασίας
 • Ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Χρονικού Προγραμματισμού
 • Προϋπολογισμός Έργου
 • Φωτισμού