Ενεργειακή Επιθεώρηση

Η pkv Παπακαμμένος μελετά το ακίνητό σας για την ενεργειακό χαρακτηρισμό του όπως:
  • Εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΜΧ) και συνολικά
  • Ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου
  • Έκδοση του Π.Ε.Α.
  • Σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη / χρήστη για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του