Εκτιμήσεις – Πραγματογνωμοσύνες

Η pkv Παπακαμμένος παρέχει εκτιμήσεις και παραγματογνωμοσύνες σε:
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων
  • Εύρεση Ξενοδοχείων και Τουριστικών ακινήτων
  • Τεχνικός έλεγχος Πολεοδομικής νομιμότητας
  • Μελέτες εκτίμησης αξίας ακινήτων