Έκδοση οικοδομικής άδειας

Η pkv Παπακαμμένος εκδίσει άδειες:
  • Κατοικιών - Πολυκατοικιών - Μονοκατοικιών
  • Επαγγελματικών Χώρων (Καταστημάτων - Γραφείων)
  • Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών - Μεταλλικών Εγκαταστάσεων
  • Ποιμνιοστασίων - Χοιροτροφείων - Βουστασίων - Αγροτικών Αποθηκών
  • Φωτοβολταϊκών, Ανεμογεννητριών, Βιοαερίου