Διευθέτηση Αυθαιρέτου

Η pkv Παπακαμμένος σας βοηθάει να διευθετήσετε τις υποχρεώσεις του αυθαιρέτου σας. Ενημερώστε μας σε ποια κατηγορία ανήκει το αυθαίρετό σας:
  • Κατασκευές και Κατοικίες προ 1975
  • Κατασκευές προ 1983
  • Κατασκευές 1983-2003
  • Κατασκευές 2004-2011